DONEAZÃ!  Susţine-ne   in promovarea unui altfel de jurnalism
Asociaţia Sălajul pur şi simplu     27968875
IBAN: RO93RZBR0000060014546682
Raiffeisen Bank     |  Contact  |
Mircea Groza, un păstrător al tradiţiilor cum altul nu-i, e unul din oamenii care, prin felul lor de a fi, prin ceea ce fac, pot promova locul din care provin prin sine înşişi.
Iar dacă e vorba de Sălaj, atunci e vorba şi despre Mircea Groza.
Rubrica de faţă a fost creată în semn de apreciere faţă de ceea ce reuşeşte Mircea să transmită. Şi nu e vorba doar de reţetele în dulcele grai ardelenesc.

Zamă die tomaji cu carnie die pădure

”- Nu cre că n-ai pân cămară hiribe uscatie! Noi în tătă toamna uscam hiribe pă on roștei făcut din nuiele, așe, ca o leasă. Câtiodată le uscam pă ață, înșiratie. Tăt așe uscam ...

Zamă die păstăi cu porodici

„- Amu, că-i toamnă, și ai die tăiticele pân gredină, a hi și păcat să nu faci zama aiasta die care ț-oi băsădi, amu ni. Coată numa păsulă di-aceie grasă la păstăi, tărcată, acei...

Tocană die dyițăl. Ca la clacă

„-Noa, diemult n-am mai văzut așe mândră carnie ca aiasta! Mă gândiesc că o fo on dyițăl tânăruc… Carnea aiasta ii numa bună di-o tocană așe cum o făcem la clacă. Vez, mă pruncule...

Ciuciuleți cu rișcaș (sau gălbiori cu orez)

-Ai die minie mă pruncule, da undie truda ta ai putut afla ciuciuleț pă seceta aiasta? -Pă la Tău Barcului… -Noa, acolo poatie s-o făcut, că pă dos, cătă tău, îi mai ferit die soar...

Clisă friptă-n botă (sau ptită pticurată, sau ceapă pticurată)

Mai nainte, să hii pregătit cu o scrije bună die ptită die casă, tăietă așe mai grosuță. Sfarmă pă ie on pumn die brânză die oaie și mai taie o ceapă păstă brânză, n-o mânânțăl...

Pere-n laboș

„- Dar de ce le zici dumneata pere la cartofi? - C-așe le zâcia și măicuța și maica bună. Da cum să le zâc? Goață, ca iștia din Bercea, uări crumpe, uări picioici, uări hiribe, corom...

Topală die ciuciuleți cu hiribe

”-Spusu-ț-am cum să faci topala die hiribe? -Spus. -Noa, amu că sînt pân pădure și ciuciuleț ț-oi spunie cum poț face o topală și cu hiribe și cu ciuciuleț. De-i afla și o duoauă o...

Topală die pui cu laptie (ca la Românași)

„Topala asta-i tare ușor die făcut, da-i bună die Doamnie feri! Tai on cocoșel ori o puicuță die toamnă… daca-i pus cloșcă primăvara. Opărești puiu și-l thicăzăști die pene, îl...

Zamă die corompile noi cu zăr

„Aiasta-i zamă tare bună, ț-a plăce! Nici nu-i greu die făcut. Să ai numa la îndămână corompile die aiestie noi, roșii, poprici, uări, de-ai pus toamna, poprici tocate dunstulitie c-on p...

Topală die pui cu ciuperci

„Noa, amu c-ai făcut zama die morareu și ț-o rămas carnie din pui, fă binie și punie on laboș și fă o topală cum zâc io. Împartie carnea așe în dăraburi mai mărișoare, sărează-le,...

Zamă de morareu cu carnie die pui și groștior

„Ar trăbui să prăbălești și zama aiasta. Dacă ai on pui mai pogan, poț face din iel mai multie feluri. Din spatie, labe, grumaz și cioantele ce mai rămân faci o zupă dulce, limpedie, aș...

Rânză cu morcoz. Zama socăcițălor

„Vinerea, când nie întâlniem tăitie socăcițăle să nie apucăm die lucru pântru nunta die sâmbătă, vorovem între noi: mintenaș trebe să sosască muierile din sat cu galițăle pântru ...

Beșteleu die goață

„Amu, că s-o făcut goațăle ieste noi, poț face o tocană, beșteleu cum îi zâc iștia din Bercea. Corățăști binie atartie șasă, șeptie goață, le speli binie și le tai roatie, da nu ...