Direcţionează 2% pentru un altfel de jurnalism.
Formularul poate fi descărcat AICI
|  Contact  |     Susţine-ne! - DONEAZÃ!    
Mircea Groza, un păstrător al tradiţiilor cum altul nu-i, e unul din oamenii care, prin felul lor de a fi, prin ceea ce fac, pot promova locul din care provin prin sine înşişi.
Iar dacă e vorba de Sălaj, atunci e vorba şi despre Mircea Groza.
Rubrica de faţă a fost creată în semn de apreciere faţă de ceea ce reuşeşte Mircea să transmită. Şi nu e vorba doar de reţetele în dulcele grai ardelenesc.

Pörkölt

„Noa! Aista fel die mâncare nu-i greu defel die făcut. Erzsi m-onvățat, îi mâncare ungurească, o ști di la mă-sa, Zsuzsi neni. Ai zâs că mai ai on dărab din carnia ceie mândră die dyi...

Hentes pecsenye. Friptura cărnățaruli

„Ț-am fo’ spusă cum făcieam cuștulău’… atunci cu tăietu porculi, așe-i? Noa, di la an la an, o’ di la casă la casă, tăt altăce făcieam. Ț-am zâs io că Hilimon, omu ista a mnie...

Carnie die porc cu razalăi

„Ca să faci mâncarea aiasta a hi musai să tie pui și să faci razalăii. Numa am gânit că ț-am spus cum să fac razalăii, da nu ț-am spus… ț-oi spunie amu. Iei tri, patru uauă din cuiba...

Zupă die găină. Făcută în cuptoru cocător

„Vinierea făcie măicuța ptita. Da die-nceput, după ce asoga și punie aluatu-n tăpșii o pă frunză die cureti, nie făcie lângalău, câtiodată cocuț, pupeze… Lângalău îl punie pă cu...

Rață cu rișcaș

„Gâniești că din tăitie galițăle, rața nie plăcie cel mai mult! Orișicum o făciem iera bună. Da’ amu țo-i spunie cum s-o faci cu rișcaș. Noi niciodată nu făciem rișcașu seperat. ...

Tocană cu cotoare die thipăruși

„- Amu, că-i toamnă, tătă lumea-i ocupată cu pusu pă iarnă. Bistoș că pui și tu una, alta. No, nii, numa’ vez, când corățăști thipărușile să le îndieși cu cureti și să le pui...

Păsat pârgălit

„- Die ai păsat zdrobdit, cearcă numa’ să faci o mâncare pă care o poț punie-n blid așe cumî-i, ori poț s-o pui lângă o tocană. Nu-ț mai trebe rișcaș! Păsatu’ ista îl făciam o ...

Zamă die tomaji cu carnie die pădure

”- Nu cre că n-ai pân cămară hiribe uscatie! Noi în tătă toamna uscam hiribe pă on roștei făcut din nuiele, așe, ca o leasă. Câtiodată le uscam pă ață, înșiratie. Tăt așe uscam ...

Zamă die păstăi cu porodici

„- Amu, că-i toamnă, și ai die tăiticele pân gredină, a hi și păcat să nu faci zama aiasta die care ț-oi băsădi, amu ni. Coată numa păsulă di-aceie grasă la păstăi, tărcată, acei...

Tocană die dyițăl. Ca la clacă

„-Noa, diemult n-am mai văzut așe mândră carnie ca aiasta! Mă gândiesc că o fo on dyițăl tânăruc… Carnea aiasta ii numa bună di-o tocană așe cum o făcem la clacă. Vez, mă pruncule...

Ciuciuleți cu rișcaș (sau gălbiori cu orez)

-Ai die minie mă pruncule, da undie truda ta ai putut afla ciuciuleț pă seceta aiasta? -Pă la Tău Barcului… -Noa, acolo poatie s-o făcut, că pă dos, cătă tău, îi mai ferit die soar...

Clisă friptă-n botă (sau ptită pticurată, sau ceapă pticurată)

Mai nainte, să hii pregătit cu o scrije bună die ptită die casă, tăietă așe mai grosuță. Sfarmă pă ie on pumn die brânză die oaie și mai taie o ceapă păstă brânză, n-o mânânțăl...

Pere-n laboș

„- Dar de ce le zici dumneata pere la cartofi? - C-așe le zâcia și măicuța și maica bună. Da cum să le zâc? Goață, ca iștia din Bercea, uări crumpe, uări picioici, uări hiribe, corom...

Topală die ciuciuleți cu hiribe

”-Spusu-ț-am cum să faci topala die hiribe? -Spus. -Noa, amu că sînt pân pădure și ciuciuleț ț-oi spunie cum poț face o topală și cu hiribe și cu ciuciuleț. De-i afla și o duoauă o...

Topală die pui cu laptie (ca la Românași)

„Topala asta-i tare ușor die făcut, da-i bună die Doamnie feri! Tai on cocoșel ori o puicuță die toamnă… daca-i pus cloșcă primăvara. Opărești puiu și-l thicăzăști die pene, îl...