DONEAZÃ!  Susţine-ne  
Asociaţia Sălajul pur şi simplu  27968875
IBAN: RO93RZBR0000060014546682
Raiffeisen Bank
|  Contact  |

Grumaz die curcoi umplut

„Aztăz ț-oi povesti o țârucă mai mult! Nu c-ar hi tare greu die făcut grumazu ista, da ai on pticuț mai mult die lucru la iel. Și noi mai făcieam câtiodată, da muierea asta a li Zeller făciea mai dies. Adeca, ni-e puniea pă noi să facem. Iea nu pe lucra, da nie spuniea tăt, tăt, tăt cum să facem, di-a hira-n păr nie spuniea! Amu știi, că ț-am mai spus, la ii în casă, la jidodi, tăt trăbuiea să hie cum zâcieau ii. La mâncare, Doamnie feri să faci oarice să nu hie coșer! Nu tie aproptiei die vasăle lor, die cohea lor, die casa lor cu carnie die porc, Doamnie feri! Nici vasăle nu le amestecau, care ierau pântu carnie api numa’ pântu carnie ierau! Nu le amestecai cu ale die laptie o’ die brânză. Nici poveste! Nici în mâncarea lor veci nu să amesteca carnie cu laptie, uări cu brână. Nu, nu!

Amu, și la grumazu ista nu folosau numa’ carnie uări măruntaie die curcoi. Câtiodată mai umpleam și grumaz die gâscă, ce aviea în casă aceie umpleam. Tăieam ptielea di pă grumaz fain, frumos pă la tiept și o trăjieam fără s-o rupem, rămâniea așe ca o tașcă mai lungă. Bunînțăles că o corățam ptielea asta die condieie, o pârleam die mai rămânieau pihe pă ie, o spălam binie, binie. Pă dinlontru iera mai grasă, da lăsam unsoarea așe cum iera, numa’ ale duoauă mață le scotieam.
Ț-oi spunie cum făcieam umplutura! Că nu tătdiauna o făcieam înt-on fel. Duoaă feluri ț-oi spunie amu.

Îți trebe carnie di pă ptiocerele curcoiului, uări a gâștii, ce ai tăiet. Poț punie și tiept die rață, că-i gras și are și altă coloare. Tai carnia ș-o treci pân moșina die tocat. Pui sare, thiperi, cimbru, ai și, nieapărat, nucușoară. Ț-am mai zâs io că jidodii avieau în boldurile lor die tăiticele! Așe ni-am fo’ învățată și noi cu una-alta. Aiu îl zdrobdiești și-l pui înt-o finjie cu zupă die carnie caldă. Îl lași așe o vreme, în zupă. Nucușoara o răzălești. Aiu nu-l pui cu tătuli, îl strecori și nu pui numa’ zupa, că o luat iea gustu aiuli. Amesteci binie, binie carnia și cu iea umpli grumazu, ș-api îl coși la amânduoauă capitele. Leji grumazu cinaș cu ață ca pă ptișcă. Și pă lung și crestul.

Amu ț-oi spunie cum să faci umplutura asta în altu fel. Pă lângă carnia tocată îț mai trebe măruntaiele opăritie, ciupărci, die ai, ciapă verdie și ai verdie, sare, thiperi, uoauă, petrinjel verdie. Noi, românii, punieam când făciam acasă la noi și pecie uări șoancă afumată și hiartă. Ni numa’ cum faci: toci și carnia și măruntaiele opăritie, tai aiu, ciapa și ciupărcile coștie și le friji în oloi. Pui și petrinjeii. Noi frijieam și on dărăbuț die clisă afumată. Pecia uări șoanca afumată, hiartă, o tai coștie. Aieste tăitie le pui cătolaltă cu carnia tocată. Pui sare, thiperi, uou, frămânț carnia binie și umpli grumazu. Tăt așe faci cum ț-am spus mainaintie, îl coși și-l leji. Mă bdizui c-așe-i face! Poț punie cătă grumaz, când îl leji, oareșce frunză die țeler, cimbru uări ce ai. Aista fel îl friji pă tăitie părțâle cu grije, pui pă lângă iel zărzăvaturi și apă caldă, da mai binie pui zupă caldă. Lași să hiarbă cătingan. După ce să răceștie îl tai scrijele și-l mânci cu hirian și ptită moale.

Și celălalt fel îl poț face tăt așe, îl poț frije, da mai binie-l duci la fum și-l baji în oala die ciolent uări în aceie cu piroștie. Mai poț punie în oală și altu fel die carnie cătă grumaz că ai loc, nu?
Iubască-Vă Dumniezo și Vă deie sânătatie!”


...

niciun comentariu

Lasă un comentariu