DONEAZÃ!  Susţine-ne  
Asociaţia Sălajul pur şi simplu  27968875
IBAN: RO93RZBR0000060014546682
Raiffeisen Bank
|  Contact  |

Cocioanie

” – Noi așe le zâcem, cocioanie! Alțîî le zâc aituri, unii, răcituri. Noa, carecum! Uări cum le-ai zâce tăt așe să fac și cam tăt ala gust îl au. Aieste nu le poț face numa’ cu on anume fel die carnie: undii, nieapărat undii, sor, ureti, flitu, poț punie ptiar tăt capu, crepat în duoauă. Mamă-ta, Jenica, punie și uarice mai cărnos, poatie on pticiorag, poatie ptiar o pecie mai mnică, să hie carnie macră pân blid, noa! Carnia asta tre să steie o vreme în sare. Așe stă di la tăietu porculi până îi face tu cocioaniele, la Anu Nou, poatie la Bobotiază. Unii pun la cocioanie carnie afumată. Noauă nu ni-o plăcut, în casa noastă, să facem cocioanie cu afumătură. Nici nu le poț face tare limpez și gustu îi cu tătuli altu! Cocioaniele trebe să hie cocioanie!

Ai scos carnia di la sare, o speli, o țâi o vreme în apă rece. Îi vidie ce mândră și albă s-o făcut di la sare, sarea o scos sânjele din carnie. Soru s-ar putiea să aibă clisă păi iel, binie-ar hi s-o răzălești, nu tie ajută cu mnică la gust. Coț carnia să nu aibă păr rămas după pârlit. Hiecare dărab îl coț die păr și, die trebe, îl pârlești și corățăști tăt, tăt, tăt. Undiile le crepti în duoauă. Căpățâna o diesfaci cum poț, nu o pui întreagă în oală. Amu tie pui și opărești tăitie dăraburile die carnie. Le-ai opărit, le pui înt-o strecurătoare mai mare și le lași așe. Când faci cocioanile așe să tie gâniești că faci o zupă dulce, limpedie, curată. Pui carnia la hiert în apă rece, atâta apă pui cât să acopere carnia. După ce începe să hiarbă, spumuiești cât trebe, pui zărzăvaturile ca la o zupă: ciapă, morcod, petrinjel, țeler, ai, poț punie și o thipărușe. Mai pui boabe die thiperi. Sare nu pui camdiodată, că are carnia cum o stat la morătoare. Lași să hiarbă încet, încet die tătuli încet! Când tie uiț cătă oală diabdie să crez că hierbe! Poatie să hiarbă patru, cinci ciasuri, după cum îi die mare oala… Atâta hierbe până tătă carnia să diescață di pă cioantie. Zărzăvaturile le-ai scos mai repede după cum o hiert, nu le lași să să zdrobazcă! Zupa, dacă o faci așe, a hi dulce și limpedie!

Amu coț die sare, die trebe, mai pui. Lași zupa asta să să răcorască o țâră și o strecori pânt-o cârpă diasă uări pânt-o strecurătoare diasă. Amu, ț-oi spunie on lucru! Noauă nu ni-o plăcut să facem cocioanile tare grasă. Mama bătrână așe le făciea, după ce să întiegau aveau unsoare sleită pă diasupra di-on jejit. Noi lăsam zupa păstă noaptie afară pă tărnaț, ferită die cânie și die mâț, o lăsam să să sleiască până a duoaua zî. Așe vedieam și cum îs die tari cocioaniele. Luam fain frumos unsoarea di pă zama sleită. Corățam binie, binie tătă unsoarea! Punieam iar oala la hiert, da numa’ încetuț! Amu nu trebe să mai clocotiască, că slăbeștie zupa și nu să mai leagă ca lumea! Atâta numa’ cât toptiești cocioanile și așe le lași. Iestimp corățăști aiu și-l zdrobdiești. Atâta ai pui cum îț plac die aitie să hie cocioanile. Că di-aceie unii le zâc tumna aituri! Iei din zupa caldă și pui păstă aiu zdrobdit și acoperi vasu. Zama traje gustu aiuli!

După o vreme pui zama asta cu ai cu tăt în zupa caldă. Carnia o iei di pă cioantie, o tai dărăburi și o așezi în vasă mai afundoasă, mai mari, mai mnici, cum ai. Și aici trebe să-ț spui oarice: nu punieam în blidie nimnică ce iera gras, nu! Tătă clisa o punieam di-o lăture. Punieam carnia, soru, uretile. Undiile uări le corățam die cioantie uări le punieam așe cum o hiert. Pă alea le rodia Hilimon! Ai împărțât carnia pân blidie, zupa s-o mai stâmpărat, amu, o poț punie păstă carnia împărțâtă și așezată. Strecori zama când o pui în blidie, nu o pui cu ai cu tăt! Lași blidiele la rece die sara până diminiața și, amu, poț mânca cocioaniele! Să ai ciapă tăietă, stroptită cu o țârucă die uățăt!

S-aveț poftă, bată-vă biniele să vă bată!”
 
  

niciun comentariu

Lasă un comentariu