DONEAZÃ!  Susţine-ne   in promovarea unui altfel de jurnalism
Asociaţia Sălajul pur şi simplu     27968875
IBAN: RO93RZBR0000060014546682
Raiffeisen Bank     |  Contact  |
Mircea Groza, un păstrător al tradiţiilor cum altul nu-i, e unul din oamenii care, prin felul lor de a fi, prin ceea ce fac, pot promova locul din care provin prin sine înşişi.
Iar dacă e vorba de Sălaj, atunci e vorba şi despre Mircea Groza.
Rubrica de faţă a fost creată în semn de apreciere faţă de ceea ce reuşeşte Mircea să transmită. Şi nu e vorba doar de reţetele în dulcele grai ardelenesc.

Dumnicăciori

”- Bunică, de care mâncare pe care o făcea mama sau bunica dumitale ți-e dor? - Dapi, țucu-tie, die tăitie mni dor, ca să-ț spui drept! Gâniești că io nu le poci face ptiar cum le făc...

Turnatie friptie

”Aiete-s ca niștie plăcintuță mnici, ca niștie scoverz mnici. Atâta numa’ că le faci din fărină die mălai. Da din fărină die aceie di la moară din Hida, fărină nu ca grizu cum luaț...

Grumaz die curcoi umplut

„Aztăz ț-oi povesti o țârucă mai mult! Nu c-ar hi tare greu die făcut grumazu ista, da ai on pticuț mai mult die lucru la iel. Și noi mai făcieam câtiodată, da muierea asta a li Zeller f...

Zupă dulcie die găină cu thipăruși umplutie

”Api, ț-oi spunie, fătu-mnieu, ț-oi spunie cum să faci o zupă pă care n-o fac mulț! Abunăsamă că-i on ptic mai mult die lucru pân-o faci, da-ț spui io că să plătie! Aleji o găinușă...

Păstăi aitie cu porodici

„Aleji păstăile, le speli, le rupț vârvurile și le tai cam cum îț plac die lunji. Ț-oi spunie cum să faci păstăile și altăcum, nu numa’ zamă cum ai mai făcut. Asta-i o mâncare scă...

Zamă die morcoz. Ca la nuntă la Cățălu Românesc

„Am fost foastă la o nuntă la Cățăl, Cățălu Românesc, cum îi mai zâce, înt-o vreme îi zâciea ptiar Cățălușa, dincolo die Zălauă. Cu Jenica, mamă-ta, și cu Sâmnion am fost. Hil...

Curethi cu carnie și razalăi

”Noa, văd că ț-ai făcut razalăi până-i lume! Da ț-o și ieșit tare mândri! Ti-ai învățat, nu zâc mnică… bistoș îi face oareșce ciolent. Amu, dacă tăt ai făcut atâța raza...

Griz pârgălit. Și-nt-on fel și-n altu…

„Măicuța, da’ și mama bună, ni-e tăt făciea griz în lapte. Di la o vreme ni-am cam săturat! Dup-aceie o început să nie facă griz pârgălit. Aista, jaba, iera înt-on alt fel, gânieșt...

Cici în păsulă și păsulă zolită

”Io încă n-am văzut muiere uări uom la care să nu-i placă păsula zolită! Că-i die post, că-i die dulce, tăț o mâncă și mai vreu încă! În tătă casa să face păsulă zolită! Ț-o...

Zamă die șelată cu ratută

”Primăvara, când îi vremea verzăturilor, zama aiasta iera veci pă masă. Și die tri-patru uări pă săptămână o făcieam. Când iera post o făcieam die post. Că iera die urzâci, die șe...

Topală die afumătură cu laptie

„Ț-am fogădit, când am făcut topala die pui, că ț-oi spunie cum s-o faci și p-aceie cu costiță și pecie afumatie. Nu-i mare lucru, băsamă ai mai făcut topală, da asta-i cu tătuli alt...

Ptită cu ciapă și uou

”Văd că tăt îț faci ptită-n uou, că-ț place. Și când ierai coptil îț plăciea. Mamă-ta vă tăt făciea, că la tăț patru vă plăciea ptita-n uou. Și la școală vă puniea cu voi...

Ratută cu brănză usturoaie

„Amu, pântre sărbătorile ieste să merită, înt-o deminiață, să faci o ratută! Tai o ciapă cum îi vre, roatie, coscuță, scrijele, cum îi vre’! Pui on ptic die oloi în lespedie, friji...

Șoancă die Paști

„Ala nu-i Paști fără șoancă hiartă! Nici să nu tie gâniești să nu faci! Încă di la tăietu porculi mnisărășu când împărțeștie carnia formăleștie di la bun început șoanca pân...

Tocană die pere cu peștie și coaste

„Când ti-apuci să faci tocana aiasta a hi musai să tie pregătiești cum trebe, să ai tăt ce-ț trebe la-ndămână, și ț-oi spunie di ce. Asta-i o tocană mai domniască, nu-i greu die făcu...