DONEAZÃ!  Susţine-ne  
Asociaţia Sălajul pur şi simplu  27968875
IBAN: RO93RZBR0000060014546682
Raiffeisen Bank
|  Contact  |

Zama păcuraruli

„ – Ț-am mai spus io țâie că la uăi, păcuraru îș mai făciea și sângur die mâncare. Îș făciea mai ales die ce îi iera mai dor! Că mâncare bună îi aducieau muierile când mereau cu măgaru după laptie. La împreuniș să măsura laptile di la hiecare casă care duciea uăile în turmă. Și după cum îi ieșea măsuratu, di la câtie uăi ave, așe-i viniea rându la laptie. Mai dies uări mai rar. Da în tătă zâ merea oarecinie după laptie! Nu știeau muierile care să facă mai bună mâncare pântru păcurari, pântru ciorâng, noa, pântru tăț! Mai binie mâncau aciia ca noi! Să cam săturau die carnie! Di-aceie îș mai făcieau câti-o zamă cu zăr, mai acruță, fără carnie…

Noa, ni cum făciea: puniea ceaonu cu apă la hiert. Nu multă, cam on lităr die apă, on lităr și jumătatie. Până dădiea apa-n clocot corăța o ciapă, on morcod, unu, doi petrinjei, după cum ierau die mari, on dărab die țeler, die ave în colibă uări în gredinuța di lângă staul. Le tăie pă tăitie mânânțăl numa’ cu brișca lui, așe din mână le tăiea și le țâpa în apa clocotită. Da nu să răbda să nu puie în oală și o lingură die unsoare! Și frunza di la țeler. Le lăsa să hiarbă și să puniea să corățască picioicile. Cam o chilă die picioici. Le corăța, le spăla binie și le crepa, tăt cu brișca lui, di-a lungu o dată și încă odată crestul! Și țâniea în mâna stângă ale patru dăraburi strânsă căt-olaltă și le ciunta diodată tăt din doi în doi țenti. Ș-așe le tăie pă tăitie picioicile înt-o covecioară. Așe le tăiea, coștie! Cătăcând s-o hiert o țâră zărzăvatu puniea și picioicile tăietie. Da, naintie di-a punie picioicile, dacă ave, brișcălea și o thipărușe, nu tare mânânțăl. O lăsa și pă iea în oală. Noa! Și puniea picioicile și lăsa să hiarbă.

Poatie țâ să-mpare că îs multie picioici și zama cam pâțână. Și a hi zama cam diasă! Da nu uita că pui și zăr uări jintuială! Ș-o faci pă cum die diasă îț place. Da zama asta tumna că-i mai diasă, că n-are carnie, nu?

După ce o văzut că s-o hiert și picioicile, scutura o snice die cimbru uscat și puniea on uăluc die zăr uări die jintuială și lăsa să hiarbă cătingan. Mai cota die sare…

Da, iară-ț spui! Să-ntâmpla să aibă on porodic, doi. Îl tăiea coscuță, noa, tăt cu brișca, și-l puniea în zamă. Dup-aceie puniea zăru, uări ce puniea.

Da să știi tu di la minie că mai rar puniea și thipărușa și porodica că nu tădiauna ave! Amu, di-o vreme ce mai au…Că zama asta cam așe să face: ciapă, morcod, petrinjel, poatie țeler, picioici și zăr! Că amu o mai tomniesc, asta-i altă treabă!

-Mă mir că nu punea usturoi!

-Io nu mă mnir diefel! Nu puniea că, poatie , nu ave, uări să păze… da mai mult puniea ai când frijea oarice. Uări mânca aiu cu clisă și ptită. Așe mânca aiu!

Noa, cam așe făciea Ionașu Craculi, păcuraru, zama die picioici cu zăr!

Sănătatie la tătă lumia!”


  
  

niciun comentariu

Lasă un comentariu