R E D I R E C T I O N E A Z à 3,5%  

   D O N E A Z Ã!   Susţine-ne!     
|  CONTACT  |

Zamă cu păstăi și pui die iestim

” – Amu-i vremea păstăilor. O fo vreme bună, o plouat cât trebe, s-o făcut păstăile! Făcieam mâncare în tăt felu cu păstăi! Și die post și die dulce. Păstăi să hie că poț face uărișice! Că-i mâncare scăzută cu carnie uări fără carnie, că-i zamă cu zăr, cu jintuială, uări cu porodici, dacă-i zamă die post…

Păstăile aieste galbinie, subțâri,să fac cele dintâi.  Îs bunie și bugăt die cărnoasă pă cât îs die subțâri. Ni numa’ cum pomniesc când le rupti, îs tare cruduță! Unguroicile le zâc păstăi macaroanie (”makaroni paszuly”).

Aieste tărcatie îs păstăi bunie, fainie și crudie, la aieste noi le zâcem păstăi pestriță, pă ungureștie le zâce țircașe (”cirkás paszuly”).

Tăitie păstăile-s bunie da cele mai mândre și mai fainie gâniești că-s aieste latie (”széles paszuly”)! Din aieste facem mai ales păstăi aitie scăzutie! Cu porodici și morar. Uări cu carnie, când ai. Cu carnie die dhițăl, die găină, die porc…

Noa, aieste tăt cam tărcatie înt-on fel, aieste-s cu pui mari înlontru și să diejdioacă tare ușor păstaia! Aieste-s pântru pui proaspeț, uări faci zamă din ii, uări îi pui în zacuscă. Puii iștia die iestim așe să mâncă, proaspeț. Păstăile aieste pot hi și tărcătie și numa’ înt-o coloare. Așe-s și puii, uări aldi, uări tărcaț. Unguroicile le zâc păstăi feitoșe (”fejtős paszuly”).

La fasolea asta die care ț-am vorovit nici la una nu trebe să le pui pari, să fac așe fără pari.

Da mai ieste on fel die fasole, fasole rozosină, cu păstăi fainie, grasă, bună și la mâncare și die pus pă iarnă (”rózsa passzuly”). Aceie să facie mai cătă toamnă și la aceie musai să-i pui pari. Da ce pari îi pui? Niștie botie dreptie, mai lunguță și mai grosuță die alun. Le aduciea Hilimon din pădure, le corăța die frunză, le tomniea și le țânieam di la an la an în șură pă niștie scleme uări înt-on colț în găbânaș.

Amu țo-i spunie cum să faci o zamă cu păstăi și pui proaspeț. O zamă die post că o faci cu porodici, cu zamă die porodici. Poț punie păstăi numa’ di-on fel, poț punie și amestecatie. Văd că ai die mai multie feluri. Poț face zama din tăitie păstăile pă care le ai, da să hie tăitie proaspetie, să hiarbă la on fel. La zama asta îi punie și păstăi și pui. Poț face odată o zamă și numa’ din pui. Tăt așe o faci și din pui ca din păstăi.

-Mi-ai mai spus că la boabele de fasole le zice pui de fasole…

-Dară că! Așe le zâcem, pui die fasole. Poț zâce că nu mânci pui și când faci o zamă die post? Nu poț zâce! Hi, hi, hi!

Noa, așe ni faci zama asta: la-nceput aleji păstăile și dejdioci puii. Rupti coadile și vârvurile di la păstăi și le speli. Ciunț păstăile cam die duoauă jejitie. Dacă ai mai multie păstăi și pui, poț să le hierz seperat în apă cu sare. Mai pui și o thipărușe la hiert, frunză die țeler și tri hire die cimbru verdie. Dacă ai păstăi mai multie și ai și puii dejdiocaț poț face și zamă și păstăi scăzutie. Da apa în care hierb nu o țâpti. Nu! Pă aceie o folosăști să faci zama. Că păstăile ș-o lăsat gustu lor în apă, nu?

Ca la orce zamă îț trebe zărzăvat: morcod, petrinjel, țeler, ciapă. Pui și frunză die care-ț plac: die țeler, die leuștian, morar uări cimbru verdie, după cum vrei să aibă gust zama. Cimbru tare să vujeștie cu păstăile!

Până hierb păstăile și puii, tai o ciapă mânânțăl, corățăști zărzăvaturile, le speli și le tai cum vrei. Pui ciapa cu oloi înt-o uală în care tie gâniești că-i găta zama. Toptiești ciapa cu grije, adauji zărzăvatu tăiet. Amesteci și le mai cârcălești laolaltă. Pui o lingură die fărină, amesteci și adauji o finjie die apă rece. Așe ca să să facă on zoaft mai gros. Amu pui și o lingurucă die poprică dulce, laș să hiarbă și adauji apă caldă cât gâniești că a hi zama, după cum ai ales păstăile și puii. Apa di pă păstăi o pui! Pui, die ai, patru cinci scrijele die gogoșar uări die poprică dulce. Și frunză die care-ț plac, cum ț-am spus.

Amu io-ț spui țâie că fărină nu-i musai să pui! Die vrei o poț face fără fărină. Cârcălești zărzăvatu și pui apa caldă. Iară-ț spui că dacă nu faci și păstăi scăzutie nu-i musai să hierz seperat păstăile. Nu! Le pui la hiert în oală după ce ai pus apa câtă îț trebe și hierb păstăile odată cu zărzăvatu.

Până hierb iele acolo pregătești o finjie die zamă die porodici în care zdrobdiești tri-patru cățăi die ai, uări mai mulț die vrei să hie zama mai aită.

Când îs hiertie și zărzăvaturile și păstăile și puii poț turna zama die porodici aită în oală și mai lași să deie on clocot bun. Coț die sare, pui die vrei și thiperi.

Cam așe faci zama die post cu păstăi și cu pui die iestim! Da nu-i musai să o faci numa’ când îi post! O poț face uăricând că-i bună și răcoroasă. O poț mânca, vara când îi cald, o poț mânca și rece că tare-i bună! Hilimon îmni zâciea să i-o fac cî die diasă, așe-i plăciea lui!

Să Vă deie Dumniezo sânătatie și bucurii!”




 
  

niciun comentariu

Leave a Reply

Your email address will not be published.