R E D I R E C T I O N E A Z à 3,5%  

   D O N E A Z Ã!   Susţine-ne!     
|  CONTACT  |

Living History și reenactment la POROLISSVM. Promovarea patrimoniului arheologic antic prin reconstituiri istorice

De veghe pe limes Porolissensis. Reenactors din cadrul LEGIO VII GEMINA F. P. F. (Asociația Amicii Muzeului / Foto Sergiu Milaș)

A. De la săpătura arheologică la arheologia experimentală și reconstituirea istorică

Importantul obiectiv arheologic Porolissvm (Complexul Arheologic Porolissum) este bine cunoscut în literatura de specialitate românească și internațională. Cercetările arheologice derulate aici încă de la începutul sec. XX au furnizat numeroase artefacte (arheologice, epigrafice, numismatice) care au contribuit la mai buna înțelegere a diferitelor fațete ale vieții în antichitate. Rezultatele acestor cercetări au fost prezentate cu diverse ocazii, în diverse medii științifice, toate acestea contribuind la creșterea vizibilității acestui obiectiv arheologic.

Tot mai des, informațiile oferite de săpătura arheologică sunt completate de rezultatele arheologiei experimentale care încearcă să reconstituie metodele prin care au fost produse anumite categorii de artefacte (de uz civil sau militar) ori de realizare a unor construcții. După cum se știe, pe lângă arheologia experimentală (în care sunt implicați specialiști) s-a dezvoltat și acel concept de living history, adică de reconstituire a unor evenimente importante din istorie (în principal reconstituirea unor bătălii), reconstituiri realizate de către reenactors (persoane cu diverse specialități, nu neapărat istorici/arheologi) care prin echipamente și comportament încearcă să reînvie diverse personaje și momente istorice.

6. Porolissum Fest 2018 (Foto Nicolae Gozman / Muzeul Județean de Istorie și Artă – Zalău)

După anul 1989, activitățile de tip living history au apărut și în România, acestea luând amploare mai ales în ultimii ani când au apărut o serie organizații non-guvernamentale (asociații). Aceste organizații au în componență reenactors care încearcă reconstituirea unor aspecte de viață din diverse etape cronologice: antichitate, evul mediu, perioada modernă și cea contemporană.

B. Asociația Amicii Muzeului din Zalău, amici ai Complexului Arheologic Porolissum

În anul 2011 a fost fondată Asociația Amicii Muzeului de către un grup de arheologi din cadrul Muzeului Județean de Istorie și Artă – Zalău. Asociația Amicii Muzeului este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, apolitică, non-guvernamentală, care urmărește exclusiv scopul pentru care s-a constituit, adică, cel de promovare a culturii şi a valorilor patrimoniale cu reprezentare regională. Încă de la începuturile sale, asociația și-a propus să promoveze activitățile instituției muzeale din Zalău și în același timp să contribuie la valorizarea (în România și în străinătate) vestigiilor antice aflate în perimetrul Complexului Arheologic Porolissum.

În vederea promovării patrimoniului arheologic antic sălăjean, Asociația Amicii Muzeului a optat (în principal) pentru activități de reconstituire istorică (living history și reenactment) care vizează diverse aspecte (civile și militare) ale vieții din Dacia Porolissensis, mai ales cele din zona graniței romane (limes Porolissensis). Asociația are în componență mai multe grupuri de reenactment care își propun să reconstituie aspecte din viața soldaților romani de pe limes Porolissensis, din cadrul unor unități militare (vexillatio LEGIO VII GEMINA/COHORS III și NVMERVS PALIMIRENORVM POROLISSENSIVM), aflate în componența EXERCITVS DACIAE POROLISSENSIS și staționate în castrele de la Porolissum. Deoarece ne aflăm în zona de limes, zonă aflată în contact direct cu populațiile din barbaricum, în componența asociației se află și grupuri de reenactment care sunt orientate către civilizația dacică, germanică și cea sarmată (LUPII DACIEI și MAGNA SARMATIA). Desigur că, nu este vizată doar viața soldatului ci și cea a civilului fiind abordate astfel și aspecte legate ale petrecerea timpului liber (joaca și jocurile), medicină, meșteșuguri, școala, practici religioase [IMAGINEA 1] și gastronomie în antichitate [IMAGINEA 2].

1. Porolissum Fest 2018 (Foto Ștefan Ielciu / Asociația Amicii Muzeului)

2. Porolissum Fest 2018 (Foto Ștefan Ielciu / Asociația Amicii Muzeului)

Reconstituirea istorică reprezintă principala metodă prin care Asociația Amicii Muzeului și-a propus să promoveze patrimoniul antic sălăjean. Aceasta nu este singura cale de promovare aleasă, astfel că, cu același scop au fost sprijinite publicații științifice sau de promovare, organizări de expoziţii și simpozioane, proiecte educaţionale, au fost susținute prelegeri ştiinţifice, au fost organizate concursuri cu teme istorice pentru copii, parteneriate în cadrul unor proiecte culturale, participări la târguri de turism (locale, naționale, internaționale), participări la competiţii cu specific gastronomic, consultanţă ştiinţifică pe teme de istorie şi reconstituire istorică.

Multe din activitățile desfășurate de Asociația Amicii Muzeului în parteneriat cu Muzeul Județean de Istorie și Artă – Zalău au vizat latura educațională. În acest sens au fost derulate o serie de proiecte în care au fost implicate diverse școli din județul Sălaj, urmărindu-se creșterea interesului categoriilor de elevi față de istoria antică și a monumentelor sale, educarea lor în spiritul protejării patrimoniului arheologic și implicarea acestora în studierea și cunoșterea unor aspecte din viața comunităților umane care au trăit aici în antichitate [IMAGINEA 3].

3. Proiect educațional (2011). Elevi din cadrul Școlii Simion Bărnuțiu, Zalău (Arhiva foto Muzeul Județean de Istorie și Artă – Zalău)

 C. Living history și reenactment la Porolissum

Organizatorii activităților de tip living history (în care sunt implicate grupuri de reenactors) din diverse locații europene (și nu numai) au putut constata că acestea sunt extrem de atractive pentru publicul larg, mai mult sau mai puțin familiarizat cu istoria. Prezentările de echipamente replicate după piese istorice, atelierele interactive cu publicul, dar mai ales punerea în scenă a unor momente istorice (în special reconstituirea unor bătălii) pot fi considerate ca fiind activități cu caracter muzeografic deoarece facilitează accesul publicului la datele istorice, introducându-l în atmosfera epocii, relevându-i-se o serie de aspecte legate de structura și mentalitatea societăţilor umane care sunt propuse spre reconstituire. Cert este faptul că, astfel de activități de tip living history și reenactment au contribuit la creșterea numărului de vizitatori (turism cultural) în zonele în care acestea au loc.

Având în vedere exemplele din Europa, de o bună bucată de vreme are loc “readucerea la viață” a anticului Porolissum prin mai multe evenimente culturale de tip living history (reconstituirea unor aspecte ale civilizaţiei antice privind armata, religia, gastronomia ş. a.). Beneficiind de un cadru natural excepțional precum și de prezența ruinelor antice care contribuie în mod spctaculos la recrearea atmosferei antice, sub deviza Retrăiește istoria alături de noi, începând cu anul 2006 în Complexul Arheologic Porolissum s-au organizat mai multe activități (având diferite denumiri) de tip living history. Din anul 2011 și până în prezent, acestea s-au derulat sub numele de Porolissum Fest, festival de reconstituire istorică la care au participat de-a lungul timpului diverse grupuri de reenactors [IMAGINILE 4, 5, 6].

4. Porolissum Fest 2018 (Foto Nicolae Gozman / Muzeul Județean de Istorie și Artă – Zalău)

5. Porolissum Fest 2018 (Foto Nicolae Gozman / Muzeul Județean de Istorie și Artă – Zalău)

În condițiile în care sunt promovate tot mai mult valorile locale (desigur, în context european), recent, după derularea unui proiect de reenactment intitulat De veghe pe limes Porolissensis [IMAGINEA 7] s-au editat alte două ghiduri care au vizat componentele limes-ului roman din sectorul sălăjean (elementele defensive, unitățile militare romane staționate în zonă) [IMAGINILE 8, 9]. 

Prin derularea, dezvoltarea și diversificarea unor astfel de activități de tip living history și reenactment, cât și prin publicarea unor variate materiale cu caracter promoțional despre Complexul Arheologic Porolissum [IMAGINEA 10] se urmărește creşterea vizibilităţii, atractivității și deschiderii către publicul larg, toate acestea având ca scop creşterea în timp a  numărului de turişti (români și străini) interesaţi să viziteze judeţul Sălaj, în special Complexul Arheologic Porolissum. Prin urmare, vă invităm să retrăiți istoria alături de noi în anticul Porolissum. Ave Porolissvm!

7. Reenactors din cadrul LEGIO VII GEMINA F. P. F. (Asociația Amicii Muzeului / Foto S. Milaș)

8. Ghid de prezentare (Foto Asociația Amicii Muzeului)

9. Ghid de prezentare (Foto Asociația Amicii Muzeului)

10. Materiale de promovare a Complexului Arheologic Porolissum (Foto Nicolae Gozman/Muzeul Județean de Istorie și Artă – Zalău)niciun comentariu

Leave a Reply

Your email address will not be published.