R E D I R E C T I O N E A Z à 3,5%  

   D O N E A Z Ã!   Susţine-ne!     
|  CONTACT  |
Mircea Groza, un păstrător al tradiţiilor cum altul nu-i, e unul din oamenii care, prin felul lor de a fi, prin ceea ce fac, pot promova locul din care provin prin sine înşişi. Iar dacă e vorba de Sălaj, atunci e vorba şi despre Mircea Groza.
Rubrica de faţă a fost creată în semn de apreciere faţă de ceea ce reuşeşte Mircea să transmită.
Şi nu e vorba doar de reţetele în dulcele grai ardelenesc.
 • Mazăre cu cărnaț

  ” - Mazărea o poț face cu uărice fel die carnie, galiță, porc, carnie afumată. Și cu carnie die dhițăl îi tare bună. Poț face mazăre scăzută cu cărnaț. Da o poț face și fără die carnie, când o faci die post. Dacă tăt am...

 • Tocană acruță

  ” - Poț face tocana asta din acarcare fel die carnie: die galiță, die iepure, die purcel, die ied, mniel. Carnie macră mai ales și fără die cioantie. Dacă tu amu o faci din carnie die pui, poț punie și măruntaie, inima, rânza, poț...

 • Gulaș. Da în altu fel…

  ” – Ț-am mai spus io țâie că tătă lumea face gulaș! Numa puțâni dintre ii știu că gulașu nu-i tocană, că-i zamă! Așe să și face, ca o zamă. Dreptu-i că la cei mai mulț le iesă tocană. Că pun multie în ceaon, și atâ...

 • Zama ciorânguli

  ” - Știi tu ce-i ciorângu? Ciorângu îi ajutoru păcuraruli. El stă cam tătă vreamea la stână cu uăile. Rar vinie în sat. Stă și sângur și cam ști ce are die făcut pă lângă uăi. Le învață pă rând pă tăitie. Face și ...

 • Pui cu pere noi

  ” – Noa, asta nu poci să-ț spui dacă-i zamă uări tocană! Poț să zâci că-i o zamă mai diasă, poț să zâci că-i o tocană mai lunguță. Da, gâniești că tăt cătă zamă răbduce! Nie iera dor să să facă perile noi! Alea ...

 • Tocană die pere cu bureț

  ” - Tocana asta o făcieam bugăt die dies. În timpu săptămânii o făcieam, că o făcieam fără carnie. Dacă nu aflam bureț pân pădure o făcieam și fără bureț. Da tăt mai bună-i cu ”carnie die pădure” cum le zâciea măic...

 • Zamă die comlău cu jintuială

  ” – La zama asta îi punie și o țârucă die clisă afumată uări die pecie. Poț punie și die una și die alta. Tai pecia coștie mai mnici și clisa o tai scrijele și mai apoi o crestez. Pă lângă clisă și comlău îț mai t...

 • Zamă die fasole cu comlău

  ”- Cam amu-i vremea comlăuli, aprilie, mai. Că numa amu-i bun câtî-i crud, după ce îmbătrânește nu-i mai bun! Comlău îl poț face în fel și tip! Și zamă, și scăzut și cu carnie și cu porodici, da și cu laptie prins uări gr...

 • Leurdă cu spănac

  ” – Cum ies verzăturile primăvara, cum începiem să nie facem mâncare scăzută. În gredină ieșiea spănacu , macrișu și loboda, meream în fundu gredinii, cătă vale, undie aflam șelătucă, pă răzoare aflam frunză die podbal,...

 • Zămucă roșie die pui

  ” – Aista fel die mâncare nu-i nici zamă da nu-i nici topală! Îi oarice, așe între iele... pântru topală îi pe lungă, pântru zamă îi pe grosuță! Da-i tare bună! Îți trebe carnie die pui tânăruc, die anu ista: spatile, ...

 • Zamă acră cu cărnaț

  ” – Amu, că-i iarnă, curethi morat ai, on dărab die cărnaț afumat ieste! Îț mai trebe ciapă și tri linguri die rișcaș și, iacă, poț face o zamă! Una, duoauă faci o zamă! Zama asta io cre că să făciea în tătă casa ș...

 • Zamă die curethi. Lușcoș, lucicoș, lucskos káposzta…

  ” – În tătă casa să face zama asta. Curethiu să face în tătă gredina, oareșce zărzăvat tăt să află. Carnia, după cum ai, o pui uări n-o pui! Poț face zama die curethi cu carnie afumată, cu cărnaț, c u carnie die galiț...