R E D I R E C T I O N E A Z à 3,5%  

   D O N E A Z Ã!   Susţine-ne!     
|  CONTACT  |

Zămucă roșie die pui

” – Aista fel die mâncare nu-i nici zamă da nu-i nici topală! Îi oarice, așe între iele… pântru topală îi pe lungă, pântru zamă îi pe grosuță! Da-i tare bună!

Îți trebe carnie die pui tânăruc, die anu ista: spatile, ariptile, on pticior, on dărab die carnie din tiept, maiu, rânza, inimuca. Și-ț mai trebe ai și petrinjel verdie. Și fărină die mălai mai mânânțea, cernută pân sâta diasă.

Diesfaci carnia di pă pticior. Cioantile le pui la zupă. Că faci și zupă.

Tai carnia în dărăburi potriditie, tai și ariptile. Pui sare, thiperi și o țârucă die oloi păstă carnie. O lași o vreme așe, să să hodiniască.

Pui păstă carnie fărină die mălai cernută cum ț-am spus. Scuturi vasu să să prindă fărina pă tăitie părțâle cărnii.

Friji carnia înt-on laboș mai grosuț. Pui păstă carnie zupă die pui rece, amesteci, lași să hiarbă, iară adauji zupă rece și iară amesteci până să face on zoaft mai lunguț. Amu poț punie în laboș și maiu pă care l-ai opărit naintie. Tăt amu pui și oarece scrijele die thipărușe dulce. Lași zămuca să hiarbă în treaba ii la foc molcuț. Mai amesteci când și când!

Până hierbe carnia și să mai îngroașe zoaftu, corățăști și zdrobdiești tri cățăi die ai și pui să hiarbă zdrobditura asta c-on păhar die zupă. Adauji poprică dulce și mai pui și o lingură die fărină die mălai. Amesteci binie și dai on clocot, duoauă. Cătăcând s-o hiert și s-o îngoșet, torni aiu păstă carnia din laboș. Iară lași să hiarbă.

Tai petrinjel verdie, o mână bună, îl pui în zămucă și traji laboșu di pă foc.

Mânci zămuca cu ptită proaspătă.

Da mai poț face on lucru! Faci galuștie ca la zupa die găină. Din griz le faci!

Ni numa cum faci galuștile: sămălești ca la on uou să ai atâta griz cam cât traje uou la cântar! După o vreme îi ști numa după uăti să pui grizu. Amu tre să le cântărești, că ai cu ce! Baț binie, binie uou și începti să adauji jumătatie din griz, tăt amestecând. Amu, după ce ai pus jumătatie din gris pui și tri jejitie die sare. Nu pui sarea naintie! Amu o pui! Pui și grizu ci-o rămas, amesteci binie și lași aluatu ista să steie on sfert die cias până să mai hodinieștie și să mai înfoaie grizu.

Pui înt-o oală apă să hiarbă cu sare. Începti să pui în apa care hierbe galuștile formălitie c-o lingură, după ce ai trecut lingura naintie pân apă. Le pui pă tăitie la hiert. Când să arădică galuștile diasupra, oprești focu, pui fidieu și lași așe coperitie galuștile tăt cam on sfert die cias.

Noa! Galuștile ieste le pui în blid lângă carnie. Pui și zămucă. Așe mânci zămuca, cu galuștie!

Să aveț poftă! Bată-vă biniele să vă bată!”
 
  

niciun comentariu

Leave a Reply

Your email address will not be published.