DONEAZÃ!  Susţine-ne  
Asociaţia Sălajul pur şi simplu  27968875
IBAN: RO93RZBR0000060014546682
Raiffeisen Bank
|  Contact  |

Tribunalul Sălaj suspendă activitatea de judecată pe perioada stării de urgență. Excepție fac cauzele de urgență deosebită

Pe toată durata stării de urgență instituite, activitatea de judecată la Tribunalul Sălaj continuă în cauzele al căror obiect se încadrează în ”Lista cauzelor de urgență deosebită” stabilită prin Hotărârea nr. 24/19.03.2020 a Colegiului de conducere al Curții de Apel Cluj( pe portalul Tribunalului Sălaj se află lista cauzelor de urgenţă deosebită).

Pentru toate cauzele care nu se încadrează în obiectele enumerate la art. 1, activitatea de judecată se suspendă de drept, în temeiul Decretului nr. 195/16.03.2020 al Președintelui României, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, urmând ca judecata lor să fie reluată, din oficiu, după încetarea stării de urgență.

În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, fiecare complet va lua toate măsurile necesare în vederea continuării judecății.

În cauzele civile, pe durata stării de urgență, procedura prevăzută de art. 200 și art. 201 din Codul de procedură civilă se suspendă pentru toate dosarele al căror obiect nu se încadrează în lista cauzelor de urgență deosebită prevăzută la art.1.

Mențiunea privind suspendarea de drept va fi operată în aplicația Ecris.

Pentru dosarele care se vor judeca în perioada stării de urgență se vor întocmi liste, separat pe secții și pe completuri, care vor fi actualizate periodic și care se vor publica pe portalul instanței. 

Separat de listele prevăzute la alin.1, se vor întocmi liste de şedință  cu dosarele care se judecă pe termen, cu menționarea expresă a orei stabilite pentru dezbateri în fiecare dosar, liste ce se vor afișa, cu cel puțin 24 de ore înainte de ședință, pe site-ul și la ușa instanței. 

Pe perioada stării de urgență nu se vor comunica actele de procedură decât în dosarele având unul dintre obiectele prevăzute la art. 1.

În cauzele în care comunicarea actelor de procedură va continua pe perioada stării de urgență, comunicarea se va face cu precădere prin telefax, poştă electronică (e-mail) sau prin alte mijloace care asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia.

Pe perioada stării de urgență nu vor fi înaintate dosarele în căile de atac, cu excepția celor declarate în cauzele având unul dintre obiectele stabilite la art.1.

Programul cu publicul la compartimentele Arhivă şi Registratură se va desfășura în zilele de marți și joi, între orele 10:00 – 11:00, la sala de ședință nr. 21, cu accesul pe rând doar a câte unei singure persoane, sub supravegherea jandarmului de la postul de pază și supraveghere acces în sediul instanței.

La compartimentul Arhivă vor putea fi studiate exclusiv dosarele pentru care judecata nu se suspendă în perioada stării de urgență.

Studiul celorlalte dosare se va putea realiza exclusiv prin intermediul aplicației INFO DOSAR www.curteadeapelcluj.ro.

 La compartimentul Registratură vor putea fi înregistrate orice cereri și acte de procedură, indiferent de obiectul cauzei.

 Se recomandă ca toate cererile și înscrisurile adresate instanței să fie  transmise prin e-mail, la adresa tr-salaj-reg@just.ro, prin fax la numărul 0260-611551, sau prin serviciile poștale la adresa Zalău, str. Tudor Vladimirescu nr. 10, jud. Sălaj.

Măsurile dispuse de preşedintele Tribunalului Sălaj prin Ordinele nr. 5/11.03.2020 și nr. 6/13.03.2020 rămân valabile în măsura în care nu sunt contrare prezentului ordin.

Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 20.03.2020, şi este valabil până la încetarea stării de urgență instituite ori până la noi dispoziții.


...

niciun comentariu

Lasă un comentariu