Direcţionează 2% pentru un altfel de jurnalism.
Formularul poate fi descărcat AICI
|  Contact  |     Susţine-ne! - DONEAZÃ!    

„Sita de ceară. Istorii din istoria unui ținut transilvan”, prezentare de carte – George Achim

George Achim, profesor Universitar Doctor la Facultatea de Litere a Universității Tehnice Cluj-Napoca și Directorul Școlii Doctorale de Științe Umaniste, va prezenta volumul „Sita de ceară. Istorii din istoria unui ținut transilvan” (Ed. Școala Ardeleană, 2017), joi, 15 februarie 2018, ora 16.00, în Sala „Dialoguri europene” de la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj.

Lucrarea a apărut cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare și Fundației Culturale Aesthetis.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Sălaj, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Consiliul Județean Satu Mare, Muzeul Județean Satu Mare, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare. Parteneri: Asociația Scriitorilor din Județul Sălaj, Cenaclul literar „Silvania”.

„Istoria și tradițiile unor grupuri etnice, sociale sau ocupaționale, convertite în memorie, laolaltă cu narativul biografic individual sau colectiv devin sursă și metodă de legitimare și de diferențiere identitară. Despre toate acestea va fi vorba în cartea de față pe care cu greu am putea-o încadra într-un gen proxim ferm definit. Ea este deopotrivă o cercetare de istorie orală, de antropologie culturală ori de istoria mentalităților, din care nu lipsește nici tenta investigativ-polemică a demersului jurnalistic.
Arealul teritorial în care s-a efectuat investigația care stă la baza prezentei lucrări reprezintă o zonă de margine, un topos de perfect sincretism cultural, ca mai toate ariile de frontieră culturală şi etno-lingvistică. Geografic, ea se situează în partea de miazăzi a judeţului Satu Mare, acolo unde prelungirile domoale ale piemontului silvan întâlnesc orizontul plan şi nesfârşit al câmpiei, pe teritoriul aproximativ de sub jurisdicția a două cetăţi puternice de altădată, Ardudul şi Beltiugul, bastioane importante ale feudalității transilvane timpurii.
Zonă de mixtum compositum etnic și antropologic, de schimburi şi transmiteri culturale biunivoce, de evidente sincretisme şi contaminări. Privit în diacronia lui, spaţiul a dezvoltat o dinamică şi o mobilitate spirituală remarcabilă, fundamentată pe straturile şi sedimentele succesive de cultură şi civilizaţie pe care grupurile sale constitutive le-au aşezat temeinic, ca marcă ireversibilă a propriei lor identităţi. Români, şvabi, unguri, ruteni, ţigani sau ceangăi alcătuiesc astăzi mozaicul demografic şi cultural al acestui areal pluriform, mobil şi provocator.” (George Achim)

Dintre cărțile publicate: Iluzia ipostaziată – Utopie și distopie în cultura română, Editura Limes, 2002; Revolte și consimțiri – Scriitori români din secolul XX, Editura Dacia, 2004; Răsfățuri și melancolii, Editura Limes, 2007; Experimente și formule poetice românești din secolul XX, Editura Universității de Nord, 2009; Dinspre ieri spre nicăieri – poeme, Editura Dacia, 1994; Dulcețuri din fructe târzii de pădure – poeme, Editura Brumar, 2010.

niciun comentariu

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*