DONEAZÃ!  Susţine-ne  
Asociaţia Sălajul pur şi simplu  27968875
IBAN: RO93RZBR0000060014546682
Raiffeisen Bank
|  Contact  |

Șimleu Silvaniei. În 1881, aici a luat ființă Reuniunea Femeilor Române Sălăjene

Are ceva special orașul ăsta din Sălaj – Șimleu Silvaniei -, un oraș încărcat de istorie, un oraș mic, dar cu un destin mare. Un centru al intelectualității sălăjene, locul prin care au trecut, s-au născut ori format oameni de seamă ai României. Și tot aici a luat ființă Reuniunea Femeilor Române Sălăjene, între cele dintâi din Ardeal.

Reuniunea nu a fost o apariţie întîmplătoare, ci avea ca scop „înaintarea înveţiamentului poporalu şi a industriei de casă cu deosebită privire la secsulu femeescu din comitatulu Selagiului”, cum apare scris în ”Statutele Reuniunei Femeilor Române Sălăjene”, Gherla 1881, p. 3, adoptate în conferinţa ţinută la 20 ianuarie 1881.

Adunarea generală de constituire a Reuniunii Femeilor Române Sălăjene a avut loc în 18 noiembrie 1881, ţinută la Şimleu-Silvaniei, când au fost aleşi 13 membri fondatori, precum şi 37 membri ordinari. Printre membrii fondatori ai Reuniunii se găsea Elena Pop de Băsești și tatăl său, George Pop de Băsești.

Clara Maniu, mama marelui om politic Iuliu Maniu, a fost aleasă președintă, îndeplinind această funcție 16 ani, până în 1897, ca vicepreședintă fiind aleasă Maria Cosma, soția fruntașului politic Andrei Cosma. Poate cea mai mare realizare a reuniunii, în perioada cât a fost condusă de către Clara Maniu, a fost acea a înființării unei școli românești de fete la Șimleu, în anul 1888, școală aflată sub conducerea și administrarea reuniunii și unde erau educate tinerele fete.

Într-o scrisoare adresată femeilor din cadrul reuniunii, în ianuarie 1884, Vasile Alecsandri scria: “(…) Damele din Sălagiu, fac parte din aceea pleiadă de bune patrioate, care înțeleg înălțimea menirei lor și vor ști a o îndeplini pășind pe urmele Matroanelor din Roma, mame atâtor oameni nemuritori. Vă rog dar respectabile Doamne, să primiți pentru D-voastră și totodată să binevoiți a esprima On. Dame din Sălagiu simțirile mele de adâncă recunoștință pentru nobilul îndemn.”

Reuniunea a luat parte direct la organizarea şi desfăşurarea adunărilor generale organizate la Şimleu-Silvaniei de către Astra transilvăneană (1878, 1908), şi Societatea pentru Fond de Teatru Român (1901) și a militat consecvent pentru strângerea legăturilor culturale cu alte personalităţi de seamă ale naţiunii române.


  
  

niciun comentariu

Lasă un comentariu