R E D I R E C T I O N E A Z à 3,5%  

   D O N E A Z Ã!   Susţine-ne!     
|  CONTACT  |

Serviciu de coșerit pentru zălăuani, din noiembrie

Începând din 1 noiembrie 2019, serviciul de coșerit din cadrul societății Citadin Zalău va deveni operațional, și va avea ca activități principale inspectarea și curățarea coșurilor de evacuare a fumului.

Lucrările de coșerit se execută de către personal calificat în domeniu, de luni până vineri, în intervalul orar 9:00-17:00.

Tarifele, fără TVA, pentru acest serviciu sunt următoarele:

  1. Inspecția și curățarea coșului de fum de la instalația de încălzire cu înălțimea coșului <8m: 58,82 lei/coș;
  2. Inspecția și curățarea coșului de fum de la instalația de încălzire cu înălțimea coșului 8<H>13m: 72,40 lei/coș;
  3. Inspecția și curățarea coșului de fum de la instalația de încălzire, cu înălțimea coșului >13m: 78,45 lei/coș.

Conform Ordinului 163/2007 privind normele generale de apărare împotriva incendiilor, art 85, alin 3 “verificarea, repararea, izolarea termică și curățarea periodică a coșurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii”. “neexecutarea verificării, reparării și curățării periodice, cel puțin o dată pe an, a coșurilor pentru evacuarea fumului, precum și nerealizarea elementelor de izolare termică a acestora” se sancționează conform HG, nr. 537 din 6 iunie 2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor.

Contact:

S.C. Citadin Zalău SRL

Str. Simion Bărnuțiu nr. 4

Tel: 0360 086 600

Fax: 0360 086 601

E-mail: citadinzalau@gmail.com
 
  

niciun comentariu

Leave a Reply

Your email address will not be published.