R E D I R E C T I O N E A Z à 3,5%  

   D O N E A Z Ã!   Susţine-ne!     
|  CONTACT  |

Rolul şi importanţa ariilor naturale protejate

gradinazmeilorBiodiversitatea – înseamnă diversitatea formelor de viaţă sub toate aspectele – diversitatea speciilor, varietatea genetică in cadrul aceleiaşi specii şi a ecosistemelor.
Aceasta furnizează o gamă largă de beneficii omenirii – spre exemplu bunuri (lemn/cherestea si plante medicinale) si “servicii” de vitală necesitate (precum ape curate, reducerea riscurilor naturale, reducerea poluării, polenizarea etc).
Una dintre cele mai grave probleme cu care omenirea se confruntă, este pierderea biodiversităţii. Bogăţia fondului natural si a habitatelor reprezintă un element de mare valoare pentru calitatea vietii noastre.
Aceste zone joacă un rol extrem de important c în reglarea sistemelor naturale (circuitul apei, clima) şi pentru unele resurse naturale de care societatea noastră depinde.
Biodiversitatea are un rol important în viaţa fiecărei societăţi, reflectându-se în cultura şi spiritualitatea acestora (folclor, artă, arhitectură, literatură, tradiţii şi practici de utilizare a terenurilor şi a resurselor etc.). Valoarea estetică a biodiversităţii este o necesitate umană fundamentală, peisajele naturale şi culturale fiind baza dezvoltării sectorului turistic şi recreaţional. Fiecare componentă a biodiversităţii are o valoare inestimabilă, iar societatea umană are obligaţia de a asigura conservarea şi utilizarea durabilă a acestora. Suntem datori să lăsăm urmaţilor noştri ceea ce am primit şi noi de la înaintaşi : patrimoniul natural cu toată splendoarea de specii de plante şi animale, peisajele mirifice nealterate.
Biodiversitatea judeţului Sălaj este dată de aşezarea judeţului la suprapunerea în cea mai mare parte unităţii fizico geografice care face legătura dintre Munţii
Apuseni şi Carpaţii Orientali, reprezentată de Platforma Someşană. Pe teritoriul judeţului Sălaj au fost identificate un număr de 286 de specii din flora sălbatică de interes naţional.
Fauna sălbatică, datorită varietăţii de habitate şi ecosisteme existente pe teritoriul judeţului Sălaj, prezintă şi ea o mare varietate : au fost determinate şi inventariate un număr de 197 de specii de animale de interes naţional. În judeţul Sălaj au fost declarate un număr de 15 arii naturale protejate de interes naţional şi un număr de 5 arii protejate de importanţă comunitară – Situri Natura 2000.
Dintre ariile protejate de interes naţional,cele mai cunoscute sunt: Grădina Zmeilor din Bălan; Poiana cu Narcise Racîş-Hida; Mlaştina de la Iaz; Balta Cehei; Pietrele Moşul şi Baba; Tusa –Barcău etc.
Toate aceste areale prezintă peisaje mirifice care încântă privirea şi care ar merita să fie vizitate măcar odată de către fiecare locuitor al judeţului precum şi de mulţi alţi vizitatori.
Doar o privire asupra imaginii Grădinii Zmeilor ne prezintă nişte stânci semeţe, „Uriaşi” cu capul în soare care au poveşti încărcate de mister şi legende pline de tâlc. Fiecare arie naturală are povestea ei pe care o poţi trăi doar acolo,în mijlocul naturii pure unde pluteşte mirosul de flori şi zumzetul multiplelor vietăţi delicate.

Grădina Zmeilor

Dintre Siturile Natura 2000 -Arii Protejate de interes european, fac parte: Peştera Măgurici care găzduieşte o populaţie bogată de lilieci; Racâş – Hida , Tusa –Barcău şi Lozna ,arii care găzduiesc păduri seculare de fag,stejar şi carpen; Muntele Şes cu habitate deosebite şi Cursul Mijlociu al Someşului unde vieţuiesc o multitudine de păsări rare. Având în vedere bogăţia conferită judeţului Sălaj de aceste arii protejate, considerăm că ele pot constitui o reala sursă de venituri pentru sălăjeni prin promovarea turismului în zonele care le găzduiesc. Vizitarea ariilor protejate trebuie să se facă în condiţii de respect pentru natură,pentru speciile de plante şi animale cera vieţuiesc aici , bucurându-ne privirea şi nicidecum prin „vandalizarea” şi distrugerea lor.
Pentru toţi vizitatorii ariilor protejate din judeţul Sălaj, avem un îndemn: – Bucuraţi-vă de frumuseţile peisajului, admiraţi vietăţile care le populează ,dar manifestaţi respect profund pentru toate acestea!niciun comentariu

Leave a Reply

Your email address will not be published.