R E D I R E C T I O N E A Z à 3,5%  

   D O N E A Z Ã!   Susţine-ne!     
|  CONTACT  |

Propuneri de măsuri pentru creșterea calității vieții localnicilor din satul Marin

Satul Marin, ca parte a comunei Crasna, are nevoie urgentă de o serie de măsuri în vederea îmbunătățirii calității vieții locuitorilor. Fără o serie de investiții și programe menite să rezolve probleme cronice ale populației – transportul, accesul la îngrijire medicală și accesul la educație și cultură – este imposibil de oprit trendul depopulării comunității și asigurarea unor standarde minimale de trai care să permită un trai demn actualei populații și care să amelioreze decalajele față de centrul comunei și față de alte comunități rurale. În acest sens, avansăm o scurtă listă cu câteva măsuri pe care comunitatea marineană le așteaptă de la administrația locală și județeană.

1. Repararea de urgență a drumului dintre Marin și Crasna și asigurarea în viitor a unor lucrări de întreținere și reparații care să nu mai permită degradarea carosabilului în așa măsură încât să îngreuneze semnificativ deplasarea vehiculelor și să determine defecțiuni ale acestora.

Fie că vorbim de transport public, privat sau de deplasarea ambulanțelor la solicitările cetățenilor, drumul actual este greu practicabil și reprezintă una dintre cauzele majore pentru scăderea calității vieții cetățenilor din Marin. Pe de altă parte, în halul în care arată acum drumul este și o piedică importantă în perspectiva dezvoltării agro-turismului.

2. Asfaltarea drumului spre Valcău pentru a permite valorificarea acestei rute și pentru a ușura naveta cetățenilor care lucrează în Nușfalău sau alte localități de pe această rută, actualmente nevoiți să facă ocoluri semnificative care implică timp pierdut și costuri suplimentare. Deschiderea unei noi rute rutiere poate contribui la scoaterea din relativa izolare a comunității și poate duce la apariția unor noi curse de transport public, pe alte direcții sau care să traverseze satul.

3. Amenajarea unei piste pentru biciclete de-a lungul drumului dintre Crasna și Valcău, cu trecere prin Marin, atât pentru localnicii care folosesc acest mijloc de transport, cât și pentru impulsionarea turismului în zonă prin amenajarea unor astfel de trasee interconectate cu altele. O astfel de pistă, așa cum se poate vedea din localitățile rurale occidentale, reprezintă nu doar o măsură esențială pentru protejarea bicicliștilor, ci și un mijloc de a încuraja recursul la acest tip de transport și activități recreative.

4. Pentru populația vîrstnică și nu numai, este vitală ușurarea accesului la îngrijire medicală, fie că vorbim de un consult sau de administrarea unui tratament injectabil. În momentul de față, având în vedere că vechiul dispensar local nu mai funcționează de multă vreme, bolnavii și cei aflați sub tratament sunt nevoiți să se deplaseze la Crasna și Zalău sau să găsească soluții, pe cont propriu, ceea ce implică o serie de cheltuieli pe care nu și le poate permite toată lumea. Asigurarea accesului minimal la îngrijire medicală este o condiție fundamentală pentru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din Marin.

 În acest sens, solicităm găsirea de urgență a unor soluții care să permită amenajarea unui punct medical local în care măcar 2 zile pe săptămână localnicii să aibă acces la un medic generalist și a personalului care asigură asistența medicală în vederea unor consultații, a planingului familial și, după caz, pentru administrarea unor tratamente.

De asemenea, considerăm necesar crearea unui sistem prin care cetățenii să poată avea acces, la cerere, la personal medical specializat care să asigure administrarea unor tratamente și alte intervenții minimale (schimbări de bandaje, de exemplu) pentru populația care are mobilitate limitată (probleme de ordin medical, financiar sau logistic).

5. Asigurarea accesului la control ginecologic în localitate, într-un spațiu adecvat amenajat pentru activități medicale, cel puțin o dată pe lună pentru femeile însărcinate și pentru a facilita accesul la consultații în vederea planingului familial. O astfel de măsură este absolut necesară pentru bunul mers al sarcinii, atât din perspectiva protejării sănătății mamei și a fătului, cât și pentru a preveni sarcinile nedorite, asigurarea accesului la contracepție și sfaturi medicale avizate.

6. Refuncționalizarea clădirii fostei școli generale prin transformarea ei într-un Centru Educațional Rural dotat cu o bibliotecă pentru copii și adulți și cu spațiu pentru activități educaționale și culturale. O astfel de măsură se impune din mai multe motive.

În primul rând, prin închiderea școlii a scăzut semnificativ calitatea vieții populației tinere și adulte, acumulându-se decalajele față de alte localități rurale și urbane în privința accesului la educație.

În al doilea rând, refuncționalizarea spațiului și asigurarea unui program printr-un parteneriat public-privat cu o asociație sau mai multe asociații care să propună diverse activități este o modalitate de a revalorifica într-un mod constructiv infrastructura existentă și de a evita degradarea ei în timp.

În al treilea rând, este absolut necesară completarea programei școlare și facilitarea accesului la carte și activități educaționale și culturale pentru elevii din rural, profund dezavantajați în raport cu colegii lor din urban.

 Prin asigurarea spațiului și a unui buget minimal care să permită desfășurarea periodică a unor ateliere (de teatru educațional, pictură, scriere creativă, colaj, modelaj în lut, fotografie etc.) prin invitarea unor artiști sau prin colaborarea cu cadre didactice interesate, se poate asigura o deschidere fără precedent pentru copiii din Marin și poate contribui semnificativ la ameliorarea efectelor nocive ale dependenței de tehnologie.

 O bibliotecă trebuie să fie mai mult decît un depozit de cărți. Trebuie să fie un spațiu primitor, unde se poate citi, consulta presa scrisă, accesa internetul și consuma un ceai sau o cafea. O astfel de locație poate deveni un centru de culturalizare și socializare a populației într-o manieră benefică și constructivă, atât pentru cei tineri, cât și pentru vârstnici.

Acestea sunt doar câteva măsuri urgente, dar lista poate fi completată de altele la fel de necesare pentru comunitatea din Marin.

Dacă cineva consideră că ar mai fi puncte de adăugat, vă rugăm să le adăugați într-un comentariu și vor fi adăugate ulterior în postare.

 E nevoie de o abordare nouă cu privire la comunitățile periferice ale comunei, care să pună în centru legătura cu centrul comunei și îmbunătățirea calității vieții localnicilor. Fiind o perioadă electorală, invităm toți candidații la funcțiile de primar al comunei Crasna, de consileri locali, precum și de consilieri județeni și președinte al consiliului județean, să se aplece asupra acestor puncte și să se poziționeze în privința lor. Mai mult, avem pretenția ca revendicările venite dinspre comunitate să fie luate în serios și tratate cu respect, dincolo de toate jocurile politice și mizele de moment.
 
  

niciun comentariu

Leave a Reply

Your email address will not be published.