Întâlnire transnațională, pe tema problematicii Holocaustului, la Șimleu Silvaniei și Zalău

Muzeul Memorial al Holocaustului va găzdui în perioada 20-23 Aprilie 2018 cea de-a 4-a
întâlnire transnațională în cadrul Proiectului European Erasmus Plus – Instrument Interactiv de
Educare în privința Problematicii Holocaustului. În proiectul Erasmus + numit pe scurt ICTHE,
șapte țări partenere reprezentate ONG-uri din domeniul educațional, universitar sau muzeal, vor să facă lumină în istoria europeană, a consecințelor Holocaustului și ce se poate întâmpla când drepturile omului și democrația nu sunt respectate. România este reprezentată prin Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord – Șimleu Silvaniei.

În cadrul întâlnirii, sâmbătă 21 aprilie cercetători consacrați ai Institutului pentru Studierea
Minorităților Naționale din România – Cluj-Napoca vor susține o conferință internațională la Hotel Griff din Zalău, la care au fost invitați profesori și parteneri din județ.
Totodată, luni, 23 aprilie vor fi vizitate două locații importante pentru proiect: Școala
Gimnazială Traian Crețu din Năpradea – ca școală partener, Muzeul de istorie
locală din Năpradea și Muzeul Holocaustului din Transilvania de Nord de la
Șimleu Silvaniei – unde va avea loc o recepție oficială la Primăria orașului și
întâlniri cu președinții fondatori al Muzeului Holocaustului și cu președintele
Comunității Evreilor Sălaj.

„În acest context va fi prezentat în premieră Proiectul Internațional IWalk – dezvoltat la începutul acestui an de către Muzeul Holocaustului din Șimleu Silvaniei și Fundația Zachor din Budapesta, prin care poate fi descoperită istoria Șimleului de altădată prin intermediul unei aplicații online structurată pe un tur virtual cu supraviețuitori din oraș.“, precizează Daniel Stejeran, directorul MMHTN.

Împreună, parteneri din Austria, Ungaria, Lituania, Polonia, Suedia și România vor dezvolta un instrument educational internațional și interactiv despre problematica Holocaustului. Materialul principal din acest instrument se va baza pe interviuri filmate cu supraviețuitori din țările partenere. Prin intermediul relatărilor lor, elevii vor învăța despre viața evreiască și situația din Europa dinaintea și în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Ei îi vor putea urmări pe supraviețuitori de la copilărie, până la ghetoizare, deportarea lor în lagărele de concentrare și până la eliberare și viața de după război.

Scopul specific al întâlnirii din România este de a clarifica obiectivele proiectului, de stabili calendarul de activități pentru perioada care urmează, de a discuta criteriile de evaluare în cadrul exercițiilor din platformă, de a stabili un plan de gestionare a riscurilor și de a trece prin procedurile de raportare. În plus, vor fi abordate aspecte legate de contribuția intelectuală a fiecărui partener, așa cum este menționat în proiect.

Aceasta este a patra dintre cele șapte întâlniri transnaționale în cadrul proiectului, la care participă membrii tuturor organizațiilor partenere. Astfel de întâlniri sunt necesare pentru ca toți partenerii să aibă discuții temeinice și să împărtășească cele mai bune practici în domeniul educației despre problematica Holocaustului, astfel încât rezultatele finale să răspundă nevoilor cadrelor didactice din toate țările partenere. Scopul discuțiilor și al conferințelor experților la reuniunile transnaționale ale proiectului este de a spori cunoștințele participanților, ceea ce va face ca rezultatele să fie corecte și relevante pentru grupurile țintă.

niciun comentariu

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*