Contact  |  în memoria lui Zoli SUSŢINE-NE în promovarea unui altfel de jurnalism. DONEAZÃ orice sumă de bani în contul
Asociaţiei Sălajul pur şi simplu, IBAN: RO93 RZBR 0000 0600 1454 6682, deschis la Raiffeisen Bank Zalău

Din nou ERASMUS+ la Colegiul Tehnic ,,Iuliu Maniu” Șimleu Silvaniei

Colegiul Tehnic ,,Iuliu Maniu” Șimleu Silvaniei, are în derulare în acest an școlar, două proiecte europene finanțate prin programul Erasmus+.

Unul dintre proiecte se adresează elevilor din clasele a X a de la profil Tehnic – Electronică și automatizări – 10 elevi și profil Servicii – Economic – 14 elevi. Acest proiect are ca obiectiv principal, realizarea de către elevi a stagiilor de pregătire practică la agenți economici din orașul Granada, Spania. În perioada imediat următoare se va organiza selecția elevilor care vor participa în mobilități, după criterii clare și transparente care vor fi afișate în școală și prezentate tuturor elevilor de la cele două profile. Stagiile de pregătire practică vor fi desfășurate în două fluxuri de câte 3 săptămâni, primul flux în perioada ianuarie – februarie iar al doilea în luna mai din acest an şcolar. Rezultatele așteptate în urma participării în acest proiect sunt: dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză și limba spaniolă; dezvoltarea competențelor cheie specifice profilului; certificarea competențelor prin documente de mobilitate Europass; dezvoltarea unor abilități de viaţă cât și lărgirea orizontului cultural european al elevilor participanţi.

Cel de-al doilea proiect se adresează profesorilor şi are în vedere participarea a 6 cadre didactice la două cursuri de formare structurate având ca tematică generală managementul stresului şi au stabilite obiective specifice similare.

La selecţia pentru participare la cursuri va putea să îşi depună candidatura orice cadru didactic care îşi desfaşoară activitatea în şcoală doar că vor exista criterii clare de selecţie care vor fi corelate cu profilul profesional al participantului, nevoia sa de formare şi tematica cursului selectat.

Cursul intitulat, “Stress management: how to prevent and manage work-related stress in schools”, se va desfăşura în Bologna, Italia şi are ca obiectiv general promovarea excelenţei în educaţie prin abilitarea profesorilor, formatorilor, directorilor și altor membrii ai personalului de educație pentru a-şi îmbunătăți propriile abilități de management al stresului. Astfel participanţii vor învăţa cum să prevină instalarea stresului şi cum să gestioneze situaţiile în momentul în care apar, printr-o serie de metode şi tehnici practice descrise de către organizator.

Cursul intitulat, “Life coaching for teachers: happy teachers for better students”, se va desfăşura în Barcelona, Spania şi se adreseaza atât profesorilor tineri cât şi profesorilor cu experienţă didactică dar care doresc să îşi improspăteze abordările în activitatea de predare. Cursul va oferi participanţilor ocazii de reflecţie personală asupra misiunii de profesor.

Ambele proiecte se înscriu în strategia pe termen lung a colegiului de a crește motivația elevilor pentru învățare și de a crea în școală un climat favorabil învățării și formării profesionale la standarde europene.

niciun comentariu

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*