R E D I R E C T I O N E A Z à 3,5%  

   D O N E A Z Ã!   Susţine-ne!     
|  CONTACT  |

GAZETA DE ONLINE - o altfel de gazetă de perete, un fel de oglindă socială contemporană

Compunerea de săptămîna asta: Iarna vrajbei noastre

Jiboul, acest mirific colţişor de lume, băgat din greşeală în comunitatea orăşeană, tinde, cu mult succes, să dobîndească titlul suprem de cel mai liniştit cătunaş existent vreodată pe suprafaţa hărţii urbane romîneşti. Şi, cum să nu te înduioşeze instantaneu peisajul minunat care te întîmpină, mereu, pe străzi şi trotuare, imediat după ce neaua se aşterne (şi rămîne) virgină, spulberată doar din cînd în cînd de unii şoferi neserioşi, ce încearcă să-şi păstreze cumpătul şi roţile alunecoase departe de şanţuri sau de alte maşini. Pentru că, dacă Dumnezeu, în marea sa mărinimie, a putut oferi un asemenea act suprem de creaţie urbano-cătunească, nimeni, dar nici chiar reprezentanţii Lui administrativi, nu are dreptul pămîntesc de a interveni în asta cu niscai sare sau nisip, ce ar murdări, la propriu şi la figurat, creaţia divină. Iar divinul e mereu prezent în centrul cătuno-Jiboului, mai ales în zilele de sărbătoare, ca cea de azi, în care chiar şi Ionul este sfînt, vocea sa răsunînd clar şi tare pînă în cele mai uitate cotloane ale centrului strămoşesc, voce care behăie drăgăstos din difuzoarele preasfinte ortodoxe.
Totul pare atît de liniştit şi mirific în acest locşor, unde parcă, dacă nu chiar totul pare încremenit în timp, viaţa fîsîie la modului încetinit, albul pur al zăpezii de peste tot te umple de energie, aşa cum şi pe unii ocupanţi ai unor birouri, care încearcă cu multă trudă să se dezmeticească din lunga jertfă la care au fost osîndiţi pe de-a parcursul acestor zile atît de binecuvîntate de multe sărbători.
 
  

niciun comentariu

Leave a Reply

Your email address will not be published.