Direcţionează 2% pentru un altfel de jurnalism.
Formularul poate fi descărcat AICI
|  Contact  |     Susţine-ne! - DONEAZÃ!    

Beneficiile contului individual de economii Junior Centenar

Copiii cu vârsta de până la 18 ani au, începând cu 1 ianuarie 2019, un cont special de economisire sub formă de depozit, denumit Junior Centenar, şi vor putea beneficia de o primă de stat în valoare de 600 lei anual, cu condiţia ca suma depusă în anul respectiv în cont să fie de minimum 1.200 lei.
Ministerul Finanţelor a emis instrucţiunile în baza cărora se deschide “Contul individual de economii Junior Centenar”, înfiinţat în baza OUG 104/2018, ale cărei prevederi au intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2019.
Ce presupune „gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar“:

 1. BENEFICIAR: – Orice copil cu vârsta sub 18 ani are dreptul la un singur cont
  – Titularul contului individual de economii Junior Centenar poate fi orice copil care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
  a) este cetăţean român;
  b) nu are împlinită vârsta de 18 ani.
 2. DEPUNĂTOR: -Oricine poate depune sume în cont
 • Oricine poate depune bani în acest cont. Contul se deschide pe numele copilului, automat, la unităţile Trezoreriei Statului, fără a fi necesară o cerere din partea unuia dintre părinţi
 1. DOBÂNDA ŞI PRIMA ANUALĂ: – Dobânda 3% pe an + prima de 600 lei/an
  Pentru depunerile anuale de cel puţin 1.200 lei, statul plăteşte o primă în suma fixă de 600 lei pe an. La sumele depuse în acest cont (nu şi la prime) se calculează la scadenţa depozitului (când copilul împlineşte 18 ani) o dobândă de 3% pe an.
 2. MODALITĂŢI DE DEPUNERE: – Prin virament, mandat poştal sau în numerar la ghişeele trezoreriei.
  In documentele de plată, la rubrica cod iban beneficiar se completează: RO17TREZ701460101XXXXXXX deschis la Trezoreria Statului Sector 1.
  La rubricile destinate beneficiarului va fi completat obligatoriu numele şi prenumele copilului beneficiar şi codul numeric personal valid al acestuia. Sumele încasate eronat se vor returna în contul din care au sosit.
 3. COMISIOANE: – Pentru operaţiunile derulate prin contul individual de economii Junior Centenar, Trezoreria Statului nu percepe comisioane.
  Veniturile sub formă de dobânzi şi prima de stat înregistrate în acest cont nu sunt impozabile.
 4. DATA SCADENTĂ: – Când titularul contului împlineşte 18 ani
  Prima de stat, cumulată pentru anii în care s-au efectuat depuneri, împreună cu dobânzile, se virează în contul individual de economii Junior Centenar, în termen de 15 zile lucrătoare de la data scadenţei depozitului.
  Sumele existente în contul individual de economii Junior Centenar nu pot fi retrase până la împlinirea de către titular a vârstei de 18 ani, cu excepţia cazurilor de deces sau în cazul bolilor cu risc de deces al acestuia.
  În cazul copiilor ocrotiţi prin serviciile publice şi private specializate pentru protecţia copilului, depunerea anuală minimă de 1.200 lei se efectuează din bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale. În cazul în care copiii sunt adoptaţi, începând cu data adopţiei, depunerea sumei anuale minime de 1.200 lei revine adoptatorilor.

niciun comentariu

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*