DONEAZÃ!  Susţine-ne  
Asociaţia Sălajul pur şi simplu  27968875
IBAN: RO93RZBR0000060014546682
Raiffeisen Bank
|  Contact  |

Prevenirea și combaterea bullying-ului în mediul școlar prin proiect european

Cu o bogată tradiție în implementarea programelor europene, Colegiul Tehnic ,,Iuliu Maniu” Șimleu Silvaniei a primit și în acest an, girul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), în vederea realizării acțiunilor propuse în proiectul intitulat ,,Turn off bullying”.

Nevoia vizată de acest proiect este lipsa unei pregătiri specifice a cadrelor didactice și lipsa unei strategii coerente de intervenție sau prevenire a unor situații care afectează mediul școlar sau calitatea activității didactice, datorită comportamentelor indezirabile și a comportamentelor de tip bullying ale unor elevi, evidențiate într-un studiu de cercetare realizat în școală în semestrul I al anului școlar 2018-2019.

Proiectul are un buget aprobat de 18.140 Euro, se derulează în perioada iunie 2019-iunie 2020, iar activitatea principală este formarea cadrelor didactice pentru gestionarea eficientă a fenomenului de bullying în mediul școlar. Implementarea proiectului va fi gestionată de către o echipă alcătuită din prof. Alina Brăban – coordonator, prof. Camelia Bîrsan – responsabil cu diseminarea și evaluarea, prof. dr.Stelian Flonta – responsabil cu monitorizarea, prof. Irina Bode – responsabil cu pregătirea participanților, ec. Cornelia Oane – administrator financiar și secretar Rodica Dochițoiu.

În cadrul proiectului este prevăzută participarea a opt cadre didactice, la trei cursuri de formare structurate având ca tematică generală prevenirea și combaterea bullying-ului în mediul școlar.

Primul curs “Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention” organizat de către Europass Teacher Academy in Florenta, Italia, va avea loc în perioada 9-14 septembrie 2019, la acest curs vor participa doi profesori care vor învăța să înțeleagă dinamica grupului și modul în care aceasta influențează clasa.  

Cel de-al doilea curs propus, “School Bullying Prevention”, organizat de către INFOL, în perioada 23-27 sepembrie 2019 în Roma, Italia, pune accent pe prevenirea fenomenului de bullying pornind de la ideea ca cea mai bună modalitate de abordare a agresiunii este să o oprești înainte de a începe. La acest curs vor participa trei profesori.

Al treilea curs se va derula în perioada 19-24 octombrie 2019 în Limassol, Cipru, susținut de către organizația EduCulture. Cursul se intituleaza “Facing behavioural problems –Indiscipline, racism and bullying in the classroom” și oferă o baza teoretică despre indisciplină, rasism și agresiune, precum și aspecte practice pentru a pune în aplicare o gamă de activități, proiecte și programe în domeniile curriculumului și vieții școlare având ca scop reducerea acestor comportamente indezirabile.

În perioada iulie –august 2019, va avea loc selecția participanților și ulterior pregătirea lingvistică, pedagogică și culturală a cadrelor didactice selectate în vederea participării la cursuri. La selecţia pentru participare la cursuri va putea să îşi depună candidatura orice cadru didactic care îşi desfaşoară activitatea în şcoală doar că vor exista criterii clare de selecţie care vor fi corelate cu profilul profesional al participantului, nevoia sa de formare şi tematica cursului selectat.

La întoarcerea de la cursurile de formare, participanții vor avea dezvoltate competențele profesionale în mai multe direcții: în sfera cunoștintelor, a abilităților și atitudinilor, în înțelegerea și analiza critică a fenomenului de bullying, în abordarea fenomenului, în crearea și dezvoltarea unei strategii unitare la nivelul instituției și a unor campanii de conștientizare.

Rezultatele învățării vor fi exploatate, valorizate și multiplicate de către beneficiarii formării, prin sesiuni de informare/ ateliere de lucru cu cadrele didactice, activități cu elevii și cu părinții elevilor prin intermediul unor lectorate. Vor fi de asemenea realizate și distribuite gratuit broșuri cu informații/ modalități de prevenție și intervenție pentru cadrele didactice, pentru elevi și părinți, atât în școala noastră cât și în alte instituții școlare.   

Impactul așteptat prin derularea acestui proiect este creșterea gradului de siguranță în școală prin elaborarea și implementarea strategiei integrate de prevenire a fenomenului de bullying și a violenței în școală; reducerea comportamentelor de tip bullying și antisociale ale elevilor; intensificarea relației școală- familie prin oferirea unui suport real, a unor metode care să-i ajute să gestioneze eficient relația părinte-copil în mediul familial.

Bullying-ul este definit ca fiind un comportament ostil/de excludere și de luare în derâdere a cuiva, de umilire, de hărțuire. Un copil este etichetat, tachinat, batjocorit în cercul său de cunoștințe sau de către colegi care îl strigă într-un anume fel (făcând referire la aspectul fizic sau probleme de ordin medical/ familial). Uneori aceste tachinări se transformă în îmbrânceli sau chiar, în unele cazuri, în atacuri fizice.

Complexitatea acestui fenomen necesită atenția și acțiunea concertată a tuturor adulților din contextele de viață ale copiilor, părinți, cadre didactice, personal educațional auxiliar, membri ai comunității, cu atât mai mult, cu cât bullying-ul nu se manifestă la vedere, ci în spații în care, în mod tradițional, adulții nu sunt foarte prezenți (curtea școlii, drumul casă-școală, colțuri ascunse din proximitatea școlii, etc.).

Un aspect important este acela că într-o situație de bullying, toți copiii sunt victime – și cel care suferă consecința directă a agresivității; și cel care este autorul comportamentului violent, pe care, l-a învățat cu siguranță dintr-o experiență în care a fost rândul său, martor sau victimă într-un alt context de viață; și cel care asistă neputincios și învață că școala sau cartierul sunt câmpuri de luptă în care doar cei puternici supraviețuiesc.


...

niciun comentariu

Lasă un comentariu