DONEAZÃ!  Susţine-ne  
Asociaţia Sălajul pur şi simplu  27968875
IBAN: RO93RZBR0000060014546682
Raiffeisen Bank
|  Contact  |

Povestea emoționantă a unei argentiniene care, după lungi căutări, își găsește originile în Șimleu Silvaniei și vine pentru a filma un documentar despre povestea acestei căutări

Argentiniana Marina Belaustegui Keller va ajunge marți, 11 septembrie, la Șimleu Silvaniei, pentru a face un documentar despre obârșiile ei, după ce în urma unor căutări ce au durat ani de zile a aflat că bunicul ei s-a născut în Șimleu Silvaniei. Cu această ocazie, se va întâlni cu primarul Septimiu Țurcaș și directorul CNIPT Șimleu Silvaniei, Daniel Stejeran, care o vor ajuta în demersurile ei, aceasta urmând să participe, în perioada următoare, la mai multe evenimente culturale din Șimleu, printre care și Bathory Fest.

Documentarul pe care urmează să-l filmeze Marina Keller la Șimleu Silvaniei este povestea unei căutări ce și-a propus să-l găsească pe dr. Ivan Von Keller, un om onorabil, de undeva din Germania sau Ungaria, care a plecat către Argentina în 1933. După ce ani de zile familia ei a refuzat să-i dea detalii legate de bunicul ei,  în 2015 află că, de fapt,  acesta s-a născut în Șimleu Silvaniei și ia legătura cu oamenii de aici prin intermediul rețelelor de socializare. Primarul Septimiu Țurcaș îi răspunde personal și îi confirmă că într-adevăr bunicul Ivan s-a născut în Șimleu  și că a avut un frate, Adalbert, care a murit în 1990, lăsând doi urmași. În 2017 reușește să-i găsească pe  Ecaterina și Vladimir Keller, care i-au spus adevărul: Ivan era evreu, iar părinții, sora și familia lui au fost duși la Auschwitz.

„Mamă, unde s-a născut cu adevărat bunicul Ivan?

Era maghiar sau german?

“Frontierele s-au mutat” a fost răspunsul ei, înainte de a se îndepărta de subiect.

Timp de mulți ani am pus aceeași întrebare atât bunicului meu, pe care l-am întâlnit sporadic, cât și mamei mele, singurul descendent al său. Ambii mi-au dat întotdeauna răspunsuri evazive.

Apoi, într-o zi am început să întreb Internetul. L-am căutat pe Ivan Von Keller, toate variantele lui, dar nu am avut noroc.

În 2010, în circumstanțe familiale triste, am găsit “accidental” certificatul de căsătorie al bunicilor. Documentul arăta că Ivan s-a născut în Transilvania și că are naționalitate maghiară. De asemenea, în certificat apăreau și numele străbunicilor pe care mama mea “nu și le-a amintit niciodată”.

În următorii ani, am căutat și i-am contactat pe toți cei cu numele de Keller pe care l-am găsit pe web, fără un răspuns concludent.

În 2014, cu un an înainte de a muri, mama mea mi-a povestit brusc o poveste trăznită. Ivan venise în Argentina să se îndrăgostească. Al doilea război mondial a început, și castelul familiei a fost bombardat cu toată familia lui Ivan înăuntru. Acesta a fost motivul pentru care nu a vorbit niciodată despre originile lui.. Mama mea, respectându-i tăcerea, nu voia să-i reamintească trecutul dureros.

Noi cercetări despre familiile ucise în castele bombardate. Fără rezultate. Am întrebat și alți Kellers pe care i-am găsit. Unii au răspuns, dar nimeni nu a avut informații.

2015 a fost un an de referință. Patru zile după ce tatăl meu a murit, am găsit documentele de imigrare din Brazilia ale bunicului Ivan online. Pentru prima dată, am văzut că s-a născut în Șimleu  Silvaniei.

Le-am scris tuturor celor din Șimleu. Primarul  Septimiu Cătălin Țurcaș mi-a scris înapoi personal. El a confirmat că bunicul meu Ivan s-a născut acolo și că a avut un frate, Adalbert, care a murit în 1990 și a avut doi copii.

Povestea adevărată a lui Ivan a ieșit la lumină în 2017, când i-am găsit, în sfârșit, pe Ecaterina Fabian Keller și Vladimir Keller, copiii lui Adalbert Keller. Ecaterina a dezvăluit soarta familiei mele.

Mi-a spus că familia lui Ivan a fost ucisă la Auschwitz. Timp de câteva minute, nu am înțeles de ce, până ce și-a dat ea seama că nu știam că Ivan era evreu.

Întreaga mea viață a suferit o mare schimbare după ce am aflat rădăcinile familiei mele, pe care le-am căutat atât de mult timp. Așa că am decis să fac un documentar despre asta. Acest documentar este povestea unei căutări, a căutării adevărului. Adevărul despre rădăcinile bunicului meu dr. Ivan von Keller“, povestește Marina Belaustegui Keller.

Pentru ca materialul de față să poată fi citit și de Marina și cunoscuții acesteia, mai jos se regăsește și traducerea în limba engleză.

 

The incredible story of an Argentinian woman who finds, after long searches, her grandfather’s family in Șimleu Silvaniei and comes to film a documentary about the story of this search

 

Argentinian Marina Belaustegui Keller arrives at Șimleu Silvaniei on Tuesday, September 11, to make a documentary about her origins. After many years of searches she has learned that her grandfather was born in Şimleu Silvaniei. She will meet mayor Septimiu Ţurcaş and the director of CNIPT Şimleu Silvaniei, Daniel Stejeran, who will help her in her efforts and will attend several cultural events in Şimleu, including Bathory Fest 2018.

The documentary that Marina Keller is about to film at Şimleu Silvaniei is the story of her search to find Dr. Ivan Von Keller, an honorable man from somewhere in Germany or Hungary, who went to Argentina in1933. After her family refused to give her details about her grandfather for many years, in 2015 she has found out that he was actually born in Şimleu Silvaniei and her next step was to contact people here through social networks. Mayor Septimiu Țurcas responded her personally and confirmed that her grandfather Ivan was born in Șimleu and that he had a brother, Adalbert, who died in 1990, father of a daughter and a son. In 2017 she has managed to find Ecaterina and Vladimir Keller who told her the truth: that Ivan was a Jew, and his parents, sister and family were taken to Auschwitz. The story of the documentary she is about to film in Șimleu is the story of this search, the search for truth, the truth about the roots of her grandfather – Ivan von Keller.

„Borders moved…..“In promoting the value of truth in family nets, memory and honor to the ancestors,

I corroborate once more, that truth heals.”

“Argentinians came on transatlantics” is what we said in my country as we were formed by immigrants, not like Mexico, that come from the Aztecs or Peru, from the Incas.

Mom , where was Grandpa Ivan really born?

Was he Hungarian or German?

“Borders moved” was her answer, before straying from the subject.

For many years I asked the same question. To me, to my grandfather, whom I met sporadically, and to my mom, his only descendent.  Both, always gave me elusive responses.

Then one day I started asking the Internet. I looked for Ivan Von Keller, all its variations, but no luck.

In 2010, during sad family circumstances,  I “accidentally” found my grandparents marriage certificate. The document said Ivan was born in Transylvania and had Hungarian nationality. It also stated my great grandparents’ name which my mom “never remembered”.

The following years, I searched and contacted the Kellers I found in the web, with no conclusive answer.

In 2014, one year before dying, my mom suddenly tells me a crazy story. Ivan had come to Argentina to fall in love. WWII had started and the family castle had been bombed with all of Ivan’s family inside. This was the reason he never spoke of them. My mom, respecting his silence, didn’t want to remind him of them either.

New research about families killed in bombed castles. No results. I asked more Kellers I had found. Some answered, but no one had information.

2015, was  the main breaking point. Four days after my father died, I found Ivan´s Brazil exile Immigration Cards online. For the first time, I saw he had been born in “ȘIMLEU SILVANIEI, ROMANIA”. 

I wrote to all Șimleu. Three month after my father, my mom passed away, and two weeks later,  Simleu’s Mayor Septimiu Catalin Turcas personally wrote back to me. He confirmed my grandfather Ivan was born there and that he had had a brother, Adalbert,  who died in 1990, and had two children.

Ivan’s real story came to light in 2017, when I finally found Ecaterina Fabian Keller, Adalbert Keller daughter. It was Ecaterina that revealed my family fate.

She told me that Ivan´s  family had been killed in Auschwitz. For some minutes, I couldn’t understand why, until she realized I didn’t know Ivan was Jew.

My whole life took a big turn after knowing my so long searched family roots.

So I decided to do a documentary about it.

This documentary is the story of a search that kept looking for a Dr. Ivan Von Keller, nobel man somewhere from Germany or Hungary, who went to Argentina in 1933; and find out in 2015, that he was Romanian, and had two children somewhere. In 2017 I found them, Ecaterina and Vladimir Keller. It was them who told me Ivan was Jew, and his parents, sister, and family were taken to Auschwitz.

This documentary is the story of a search, the search for truth. The truth about my grandfather Dr. Ivan von Keller´s roots.“ tells Marina Belaustegui Keller.


  
  

niciun comentariu

Lasă un comentariu